Co znaczą dźwięki wydawane przez ptaki?

Zataczająca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej każdemu z nas, zapowiedź wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średnich rozmiarów, który dumnie reprezentuje rodzinę kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną, a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Występuje także na terenach Azji i w Europie, w której skrupulatnie omija tylko i wyłącznie Islandię. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego ptaka na obszarze naszego kraju, ponieważ w niektórych regionach jest on bardziej, a w innych mniej, liczebny. Przeważnie spotkać go można na niżowym terenie kraju.

Ptaki dźwięki

Zamieszkuje on również odmienne krajobrazy- zaczynając od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na sąsiedztwie trzcinowisk rosnących przy wodnych zbiornikach.  Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy wyraźnie pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszarą powierzchnię ciała, głowę, szyję oraz pierś, zaś ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami , a także typową pręgą końcową. Spód ciała zdobi natomiast poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice mają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Co znaczą dźwięki wydawane przez ptaki?